Hållbarhet

För en grönare och mer hållbar framtid

Vi tar fasta på hållbar utveckling genom att ansluta oss till Science Based Targets Initiative för att minska våra CO2-utsläpp i enlighet med Parisavtalet. Genom samarbete med leverantörer strävar vi mot netto-noll utsläpp 2050. Vi erbjuder miljövänliga produkter och investerar i eldrivna fordon. Med engagerade medarbetare och innovativa verktyg som Puls+ och eNPS, stärker vi vår företagskultur och når exceptionellt högt medarbetarengagemang och lojalitet.

Hållbara transporter med HVO 100

Vi leder vägen mot en grönare framtid med HVO 100 – en förnybar och hållbar diesel framställd från vegetabiliska oljor. Vi har integrerat denna miljövänliga bränslelösning vilket resulterar i kraftig minskning av koldioxidutsläpp. För att säkra tillgången på HVO har vi installerat en egen pumpstation på vårt område.
Under helåret 2023 har transporterna med HVO till Nordic Paper Bäckhammar bidragit till att utsläppsnivåerna sjunkit med 90 procent jämfört med om transporterna hade skett med konventionella drivmedel.
Responsen från såväl kunder som chaufförer har varit odelat positiv och vi kan fortsätta resan mot mer hållbara transporter och i början av 2024 rullar vår första el-lastbil ut till kund.

Läs vår hållbarhetsrapport

Hållbar utveckling

I takt med den globala utvecklingen och de ökande kraven på hållbarhet, har vi tagit ett fast grepp om framtiden genom att ansluta oss till Science Based Targets Initiative. Det är ett samarbete mellan CDP, FN:s Global Compact, Världsnaturfonden (WWF), och World Resources Institute (WRI) som uppmanar företag att sätta vetenskapligt baserade klimatmål för att minska sina växthusgasutsläpp i linje med Parisavtalet. Detta ambitiösa steg markerar början på vår resa mot att betydligt minska våra CO2-utsläpp fram till 2030, med det slutgiltiga målet att uppnå netto-noll utsläpp senast 2050. För att lyckas med detta lägger vi stor vikt vid att samarbeta nära med våra leverantörer och partners, och vi är fast beslutna att nå våra mål tillsammans.

I linje med våra kunders ökande krav på hållbarhet, fokuserar vi på att erbjuda miljövaru- och livscykelbedömda produkter. Vi optimerar också kontinuerligt våra logistiklösningar för att minimera vår miljöpåverkan. Till exempel genom att använda HVO100-bränsle för våra lastbilar och servicebilar, vilket har resulterat i en minskning av CO2-utsläppen med cirka 90% sedan 2020. Dessutom ser vi fram emot leveransen av vår första helt eldrivna lastbil under första halvåret 2024, något som ytterligare stärker vårt åtagande mot en hållbar framtid.

Vi är också aktiva i vårt arbete med att energieffektivisera våra lokaler. Vi har gjort en övergång till LED-belysning och vi sätter ambitiösa mål för att öka andelen återvinningsbart avfall och minska mängden farligt avfall. Genom dessa åtgärder tar vi ansvar för vår planet samtidigt som vi arbetar mot en mer hållbar och framgångsrik framtid.

Framgång nås inte bara av en genomarbetad affärsstrategi utan också till stor del av våra medarbetare. Därför är en säker och hälsosam arbetsmiljö en av våra hörnstenar. Genom att erbjuda förmåner som friskvårdsbidrag, förmånscykel och regelbundna hälsoundersökningar, strävar vi efter att skapa en frisk och välmående arbetsstyrka.

Engagerade medarbetare

I vårt ständiga arbete med att förbättra kommunikationen och välbefinnandet hos våra medarbetare, tog vi ett stort kliv framåt under 2023. Vi är stolta över att presentera Puls+, en innovativ lösning för medarbetarundersökningar och pulsmätningar.

Tack vare Puls+ såg vi en imponerande ökning av svarsfrekvensen – från 78% under 2022 till hela 94% under 2023. Detta är ett tydligt tecken på att våra medarbetare känner en starkare koppling till vårt företag och är mer engagerade än någonsin.

2023 markerade också starten på vår användning av eNPS (Employee Net Promoter Score) för att mäta lojaliteten bland våra medarbetare. eNPS är ett globalt erkänt verktyg som ger oss insikt i medarbetarnas lojalitet på en skala från -100 till +100. Vi är glada att kunna rapportera att våra värden inte bara är bra, de är exceptionella. Värden över 0 anses bra, över 20 mycket bra. Våra resultat ligger på 62 e NPS, alltså väl över dessa tröskelvärden. Detta pekar på en optimal nivå av medarbetarnas engagemang och lojalitet, något vi är mycket glada över att presentera.

Genom dessa initiativ fortsätter vi att bygga en stark företagskultur där våra medarbetare känner sig värderade och delaktiga. Vi ser fram emot att fortsätta vår resa mot ännu större framgångar tillsammans.

Nyfiken på vad Österbergs kan erbjuda dig?

Har du frågor eller behöver hjälp? Kontakta oss via telefon eller fyll i kontaktformuläret intill. Vi ser fram emot att höra från dig!

Fyll i formuläret så återkommer vi till dig.